Khuyến mãi

Khuyến mãi

 • Mẫu xe
 • Giá bán lẻ khuyến nghị
 • Khuyến mãi
 • Ô Tô Điện VinFast VF E34
 • 690.000.000đ
 • Liên hệ
 • Mẫu xe
 • Giá bán lẻ khuyến nghị
 • Khuyến mãi
 • VinFast Fadil Tiêu Chuẩn
 • 425.000.000đ
 • 352.500.000đ
 • VinFast Fadil Nâng Cao
 • 459.000.000đ
 • 383.100.000đ
 • VinFast Fadil Cao Cấp
 • 499.000.000đ
 • 419.100.000đ
 • Mẫu xe
 • Giá bán lẻ khuyến nghị
 • Khuyến mãi
 • VinFast Lux A2.0 tiêu chuẩn
 • 1.115.120.000đ
 • 881.695.000đ
 • VinFast Lux A2.0 Nâng Cao
 • 1.206.240.000đ
 • 948.575.000đ
 • VinFast Lux A2.0 Cao Cấp
 • 1.358.554.000đ
 • 1.074.450.000đ
 • Mẫu xe
 • Giá bán lẻ khuyến nghị
 • Khuyến mãi
 • VinFast Lux SA2.0 Tiêu Chuẩn
 • 1.552.090.000đ
 • 1.160.965.000đ
 • VinFast Lux SA2.0 Nâng Cao
 • 1.642.968.000đ
 • 1.258.704.000đ
 • VinFast Lux SA2.0 Cao Cấp
 • 1.835.693.000đ
 • 1.423.134.000đ
 • Mẫu xe
 • Giá bán lẻ khuyến nghị
 • Khuyến mãi
 • VinFast President
 • 4.600.000.000đ
 • 3.800.000.000đ